NOGRAVITY Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstwa NOGRAVITY Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

NOGRAVITY Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstwa NOGRAVITY Sp. z o.o. poprzez udział w targach międzynarodowych” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa NOGRAVITY Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez poszerzenie działalności eksportowej usług Beneficjenta i nawiązywanie nowych partnerstw handlowych. Przedsiębiorstwo jest młodym, prężnie rozwijającym się podmiotem, a niniejszy projekt polega na zwiększeniu konkurencyjności Nogravity na rynku międzynarodowym dzięki udziałowi w Programie promocji branży IT/ICT.

NOGRAVITY Sp. z o.o. odwiedzi w charakterze wystawcy cztery imprezy targowe, jedną na rynku perspektywicznym USA, jedną w Izraelu i dwie w Hiszpanii:
⎯ Smart City Expo World Congress, Barcelona, Hiszpania, listopad 2018,
⎯ Consumer Electronic Show (CES), Las Vegas, USA, styczeń 2019,
⎯ Mobile World Congress, Barcelona, Hiszpania, luty 2019,
⎯ DLD Tel Awiw, Izrael, wrzesień 2019.

Dodatkowo, Beneficjent zamierza wziąć udział w dwóch grupowych misjach gospodarczych:
⎯ Misja wyjazdowa gospodarcza do Slush-Helsinki, grudzień 2018
⎯ Misja wyjazdowa na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZAE), listopad 2018,

oraz jednej indywidualnej misji:
⎯ Misja wyjazdowa na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Techcrunch Disrupt, San Francisco, USA III kwartał 2019 roku

Przy okazji uczestnictwa w targach zostaną zakupione materiały promocyjne oraz powstanie film promocyjny.
Dla pełnego wykorzystania potencjału powyższych działań, spółka Nogravity skorzysta z usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek USA

Wydatki kwalifikowalne: 327 300,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 278 205,00 PLN

Read more entries